Doğadaki Renkleri Bulalım (Doğa, Renk Kavramı) Etkinliği

Katılım
27 Ara 2019
Mesajlar
138
Etkinlik Adı - İçeriği: Doğadaki Renkleri Bulalım (Doğa, Renk Kavramı)
Etkinliğin Çeşidi: Okuma Yazmaya Hazırlık (Büyük Grup)

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın rengini söyler. )
B G : K : Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Nesne/varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir.)
B G : K : Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır. )
D G : K : Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Sözel yönergeleri yerine getirir. )
D G : K : Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Dinledikleri/izlediklerini açıklar. )
D G : K : Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar. )

MATERYALLER : Renkli Fon kartonları, not defterleri, kalem

SÖZCÜKLER :

KAVRAMLAR :

ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklara “Bugün bahçeye çıkarak doğadaki renkleri bulacağız” denir.
• Önceden değişik renklerde fon kartonlarından kesilen küçük kare kâğıtlar çocuklara gösterilir.
• “Şimdi size bu renkli kâğıtları vereceğim ve bahçeye çıkacağız. Elinizdeki kâğıtların renklerinden doğada nerelerde var bulacaksınız ve notlar alacağız” denir.
• Kartlar dağıtılır, bahçeye çıkılır.
• Çocukların ellerindeki kartlarla doğada bulunan renkleri eşleştirmelerine, eşleşen varlıkların ismini söyleyerek notlarını almalarına rehberlik edilir.
• Sınıfa dönülerek kâğıtlara alınan notlar aracılığıyla çocuklarla doğadaki nesneler ve renkleri hakkında sohbet edilir.
• Çocuklar doğada gördükleri renkleri nerelerde gördüklerini açıklar.
• Gördükleri hakkında yorum yapmalarına fırsat tanınır.
• ”Doğada en çok hangi rengi gözlemlediniz? En az hangi rengi gözlemlediniz? Eşit sayıda renk var mıydı?” vb. sorular sorulur.
• Alınan cevaplar doğrultusunda renk kartlarından “Bahçemizin Rengi” grafiği oluşturulur

DEĞERLENDİRME
• Bugün neler yaptık?
• Doğada renkleri ararken neler hissettin?
• Bahçede en çok hangi renkler var?
• Okulumuzun bahçesinde olmayıp doğada gördüğün başka hangi renkler var?

AİLE KATILIMI
• Ailelerden çocuklarıyla doğa gezisi yaparak birlikte doğadaki renkleri gözlemlemeleri istenebilir.

UYARLAMA
Sınıfta görme yetersizliği olan bir çocuk varsa; kolaylıkla ayırt edebileceği ve bulabileceği renkte kâğıt verilebilir, zorlandığı anlarda betimlemeler yaparak renkleri bulması konusunda destek olunabilir.

DESTEKLENEN DEĞERLER

Sevgi :
Doğadaki nesneler ile ilgili eşleştirme yapılırken doğa sevgisi ve doğayı koruma hakkında konuşmalar yapılarak sevgi değerine dikkat çekilebilir.

ÖNERİLER
• Bahçede gözlemlenebilecek renklerde kâğıtlar hazırlanabilir.
• Doğadaki nesnelerin resimleri çekilerek, resim ve renk eşleştirmesi yapılabilir.

Ekler
www.okuloncesibilgi.com
www.okuloncesibilgi.com
www.okuloncesibilgi.com
 
Üst