Gizemli Kutu (Sesli-Sessiz, Dinleme, Gürültü) Etkinliği

Katılım
27 Ara 2019
Mesajlar
138
Etkinlik Adı - İçeriği: Gizemli Kutu (Sesli-Sessiz, Dinleme, Gürültü)
Etkinliğin Çeşidi: Oyun , Müzik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. )
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.)
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.)
B G : K : Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Problemi söyler. )
B G : K : Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. )
B G : K : Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Çözüm yollarından birini seçer. )
D G : K : Kazanım 1: Sesleri ayırt eder. (Sesin kaynağını ne olduğunu söyler)
D G : K : Kazanım 2: Sesini uygun kullanır. (Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.)
D G : K : Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. )
D G : K : Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.)

MATERYALLER : İçinde ksilefon, zil, marakas, ambalaj kağıdı, anahtar vb. bulunan kutu

SÖZCÜKLER : Gürültü

KAVRAMLAR : Sesli-Sessiz

ÖĞRENME SÜRECİ
• İçinde ses çıkaran malzemelerin (ksilofon, zil, marakas, ambalaj kağıdı, anahtar vb.) bulunduğu kutuya dikkat çekilir.
• “Çocuklar sınıfımızda bir kutu buldum. Ancak kime ait olduğunu ve içinde ne olduğunu bilmiyorum. Bir dakika! Kutunun üzerinde bir not var” denir ve not okunur. “Kutuyu açmadan içinde ne olduğunu bilirseniz kutudakilerle bir süre oynayabilirsiniz yazıyor, içinde ne olduğunu da çok merak ediyorum. Nasıl bulacağız?” diyerek çocukların fikirlerini alınır.
• Ardından kutunun bir tarafına bir pencere açılır. Öğretmen açılan pencereden elini sokarak tek tek nesnelerin seslerini çıkarır.
• Çocuklardan bu sesleri tahmin ve taklit etmeleri istenir. Tüm sesler tahmin edildikten sonra kutu açılır. Çocukların çıkan malzemeleri bir süre incelemelerine fırsat verilir.
• Çocuklar malzemeleri incelerken öğretmen, duyulmayacak kadar kısık bir sesle şarkı söyleyerek dikkatlerini çeker. “Şarkımı beğendiniz mi?” sorusuna anlayamadık cevabını aldığında neden anlayamadıkları sorulur. “Sesleri duyabilmek için kulaklarımıza ihtiyacımız var, peki duyduğumuz sesleri anlayabilmemiz için nasıl konuşmalıyız?” der ve cevapları alır.
• Gürültü duvarı oyunu oynanacağı söylenir. Çocuklar üç gruba ayrılır. İki metre aralıklarla üç grup karşılıklı durur. Baştaki grup öğretmenin sessizce söylediği kelimeyi en sondaki gruba anlatmaya çalışır. Fakat ortadaki grup gürültü yaparak diğer grubun anlamasına engel olmaya çalışır.
• Oyunda grupların sırayla anlatıcı, dinleyici ve gürültücü grup olmaları sağlanır. Oyuna çocukların ilgisine göre devam edilir.
• Oyunun ardından sesleri duymak için kulağımıza ihtiyacımız olsa da anlayabilmemiz için sessiz bir ortama ihtiyacımız olduğuna vurgu yapılır. Biri konuşurken dinlemenin önemli bir saygı olduğu, iki kişi konuşurken rahatsız edecek kadar gürültü yapılmaması gerektiği konuşulur.

DEĞERLENDİRME
• Kutuyu görünce ne hissettin?
• Hangi sesler seni mutlu eder?
• Gürültü duvarı oyununda sesini duyuramadığın da ne hissettin?
• Sesini duyuramayınca hangi yolları denedin?
• Anlayabilmek için neler yaptın?

Bunların haricinde:
• Çocuklar sınıfta sesi çıkan nesneleri deneyerek araştırırlar ve bir orkestra kurulur. Orkestra eşliğinde önceden öğrenilen şarkılar söylenir.

AİLE KATILIMI
• Ailelerden çocuklarıyla birlikte evde nesneleri sesinden tanıma oyunu oynamaları istenebilir.

UYARLAMA
• Sınıfta işitme yetersizliği olan bir çocuk varsa;
etkinlik esnasında anlaşılır ve kısa cümleler kullanılmalıdır.

DESTEKLENEN DEĞERLER
Saygı :
Gürültü duvarı oyununun ardından yapılan değerlendirmede dinlemenin ve çevresini gürültü yaparak rahatsız etmemenin önemi vurgulanarak saygı değeri desteklenmelidir.

ÖNERİLER
• Önceden çocukların ve okul çalışanlarının sesleri kaydedilip dinletilebilir.
 
Üst