OKUL ÖNCESİ DÖNEMİNDE ÇOCUĞUN BESLENMESİ (1-6 yaş arası)

admin

Administrator
Yönetici
Üye
Katılım
22 Ara 2019
Mesajlar
34
  • Okul öncesi dönemi 1-6 yaş arasını kapsar. Bu dönem çocuklar için yaşadıkları çevre ile tanıştıkları dönemdir. Fiziksel ve duygusal olarak uyum sağlamaya çalışılan bir dönemdir.
  • Oyun oynayarak, taklit edilerek çevreden edinilen roller benimsenmeye çalışılır. Soyut ve somut kavramların öğrenilmeye çalışıldığı bir dönemdir. Bu nedenle bu dönem oyun çağı olarak da adlandırılır.
  • Okul öncesi dönemde büyüme ile birlikte birçok becerilerin kazanıldığı, özellikle motor becerilerin geliştiği dönemdir. İnsan yaşamında hayata adım atılmaya çalışılan dönemde yeterli ve dengeli beslenme çocuğun fiziksel, duygusal ve zihinsel yaşamını doğrudan etkiler.
  • Büyüme 2 yaşından 20 yaşına kadar devam eder. Bu nedenle yeterli dengeli beslenme ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile ilerideki yaşam için kalıcı bir temel oluşturulabilir. Bu yaşlarda çocuğun aile ortamı ve yaşam stili çok önemlidir. Çünkü çocuk yaşama çevresindekileri taklit ederek başlar.
  • Yapılan birçok araştırmaya göre okul öncesi dönemde ailelerin beslenme eğitimi alması doğrudan çocuğun sağlığını etkilediğini göstermektedir. Bu dönemde çocuğun yeterli beslenip beslenemediği belli aralıklarla yapılan boy uzunluğu ve ağırlık ölçümleriyle kontrol edilir.
  • Okul öncesi çocuklar için geliştirilmiş olan büyüme grafiklerindeki yaşına göre 5-95 percentil değerleri arasında ise yeterli ve dengeli besleniyor demektir. Belirli aralıklarla normal büyümenin olup olmadığının sürekli olarak kontrol edilmesi gerekir. Çocuğun normal boy ve ağırlık değerlerin altında veya üstünde olması durumunda beslenme durumunun gözden geçirilmesi gerekir.
  • Büyümenin normal olmaması çoğunlukla yaşına göre yeterli ve dengeli beslenmenin olmadığının göstergesidir. Bu durumda çocuğun hangi besinleri, ne oranlarda tükettiğinin değerlendirilmesinde yarar vardır.
 
Üst