Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Erken Okuryazarlık” Kavramına İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Sınıf Uygulamaları

admin

Administrator
Yönetici
Üye
Katılım
22 Ara 2019
Mesajlar
34
Çocukların okul öncesi dönemde kazanmaları beklenen okuma yazmaya ilişkin önkoşul bilgi, beceri ve tutumlarının tümü alan yazında filizlenen okuryazarlık ya da son yıllarda sıkça kullanıldığı gibi erken okuryazarlık olarak adlandırılmaktadır .Ve ifade edici dil becerileri,sözcük bilgisi,sesbilgisel farkındalık, yazı farkındalığı ve harf bilgisi erken okuryazarlığı oluşturan alt beceriler olarak tanımlanmaktadır. ülkemizde öğretmenin çalıştığı okulun bulunduğu SED ( SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK )’e ilişkin özelliklerin öğretmen bilgi düzeylerinde ve sınıf uygulamalarında farklılaşmaya yol açabileceği de varsayılmaktadır.Bu varsayımın oluşturulmasında okul öncesi eğitim sistemi ile ilişkili çeşitli faktörler etkilidir. Birincisi, üst SED olarak değerlendirilen özel okullar ile alt ve orta SED olarak değerlendirilen devlet okulları arasındaki yapısal farklılıklardır. Özel okullar genel olarak tam gün eğitim veren, MEB tarafından oluşturulmuş müfredatı takip etmekle birlikte kendi zenginleştirilmiş okul öncesi eğitim programlarını da uygulayan okullar olmaktadır. Buna karşın, genel olarak orta ve alt SED’deki ailelerin çocuklarını gönderdikleri devlet okullarında daha çok yarım gün eğitim yapılmakta, bu ise çocuklara sağlanan öğretim fırsatlarını dolayısıyla öğretmenlerin erken okuryazarlık becerilerine yönelik öğretim etkinliklerini ve uygulamalarını sınırlandırmaktadır. İkincisi, farklı SED’lerdeki okullara devam eden çocukların dil ve erken okuryazarlık becerilerindeki gelişimsel profillerinin birbirinden farklı olabileceği gerçeğine bağlı olarak öğretmenlerin uygulamalarının da farklılaşabileceği varsayımıdır. Üst SED ailelerin çocukları, okul öncesi eğitim sürelerinin daha uzun olması, ailelerinin kendilerine daha çok çevresel uyaran sağlamaları ve daha nitelikli erken okuryazarlık ortamları oluşturmaları ve genel olarak dil becerileri ve sözcük bilgilerinin daha yüksek olması açısından alt ve orta SED ailelerin çocuklarından farklılaşabilmektedirler. Aynı faktörler temelinde orta SED ailelerin çocukları da alt SED ailelerin çocuklarından farklılaşabilmektedirler. Öğretmenlerin bulundukları okulun SED’inin öğretmen bilgi düzeyleri ve uygulamaları ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir.Okuma becerileri, akademik başarı ve öğrenmenin temel aracıdır. Bu nedenle, okulda çocuklara kazandırılması hedeflenen ilk beceri okuma olmaktadır. Formal okuma öğretimi genellikle ilkokul birinci sınıfta başlamakla birlikte, okuma becerilerine temel oluşturan önkoşul beceriler okul öncesi dönemde çok daha erken yaşlarda kazanılmakta ve çocuklar okula, okuma öğretimine hazır bir şekilde başlamaktadırlar .Birinci sınıfta gerçekleştirilen okuma öğretimi de çocukların bu önkoşul becerilere sahip oldukları varsayılarak düzenlenmektedir.
 
Üst