Arama sonuçlarınız

 1. A

  Okul Öncesi Döneminde Yemek Yeme Sıklığı

  Okul Öncesi Döneminde Yemek Yeme Sıklığı 3-6 yaş arası çocukların yaklaşık %60’ında, günde 3 kezden fazla besin aldığı saptanmıştır. Bu yaş grubu çocuklarında yemek yeme sıklığı günde 5-7 iken, 3-14 öğüne kadar da çıkabilmektedir. Okul öncesi dönemde öğün sayısı 4’ten az 6’dan fazla...
 2. A

  OKUL ÖNCESİ DÖNEMİNDE BESLENME DAVRANIŞLARI

  OKUL ÖNCESİ DÖNEMİNDE BESLENME DAVRANIŞLARI Okul öncesi dönemde büyümenin azalmasına paralel olarak iştah da azalır. Bu dönem çocukların tanışmaya çalıştıkları besinler hakkında soru sordukları dönemdir. Çocukların gelişimsel ilerlemelerine izin vermek gerekir. Kendi kendine yürüme, yemek yeme...
 3. A

  OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BESİN TERCİHİNDE AİLENİN SORUMLULUĞU

  OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BESİN TERCİHİNDE AİLENİN SORUMLULUĞU Okul öncesi dönemi besin alımında taklit dönemidir. Bu dönemde çocuklar ebeveynlerini gözleyerek onların hangi besinleri kabul ettiklerini, hangi besinleri reddettiklerini algılamaya çalışırlar. Aile bireylerinin davranışları...
 4. A

  OKUL ÖNCESİ DÖNEMİNDE BESLENME ALIŞKANLIKLARI

  OKUL ÖNCESİ DÖNEMİNDE BESLENME ALIŞKANLIKLARI Okul öncesi dönemde çocuğun tükettiği besin miktarı kadar yeni besinlere alışması da önemlidir. Okul öncesi dönem besin alışkanlıklarının kazanıldığı hoşlanılan ve hoşlanılmayan besinlerin belirlendiği dönemdir. Bu dönemde iyi beslenme...
 5. A

  OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE SIK KARŞILAŞILAN BESLENME İLE İLGİLİ SORUNLAR

  OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE SIK KARŞILAŞILAN BESLENME İLE İLGİLİ SORUNLAR Demir gereksinimi Ailenin gelir düzeyi düştükçe çoğunlukla bitkisel kaynaklı besinlerle beslenilmektedir. Hayvansal kaynaklı besinlerin fiyatının yüksek olması nedeniyle bitkisel kaynaklı besinler tercih edilmektedir. Demir...
 6. A

  OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLAR İÇİN TEMEL BESİN GRUPLARI

  OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLAR İÇİN TEMEL BESİN GRUPLARI Okul öncesi döneminde olan çocuğun bir günlük menüsünde aşağıda verilen 4 temel besin grubu mutlaka bulunmalıdır. Bu besin gruplarının bir gün içinde dağıtılması ile çocuğun temel besin ögeleri olan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral...
 7. A

  OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BESİN ÖGESİ GEREKSİNİMİ

  OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BESİN ÖGESİ GEREKSİNİMİ Okul öncesi dönem oyun çağı olarak da adlandırılır. Çocuğun yaşamında çok önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Bu gelişim ve değişim çocuğun alışkanlıklarının değişiminde de etkili olmaktadır. Okul öncesi dönem taklit dönemi olarak da...
 8. A

  OKUL ÖNCESİ DÖNEMİNDE ÇOCUĞUN BESLENMESİ (1-6 yaş arası)

  Okul öncesi dönemi 1-6 yaş arasını kapsar. Bu dönem çocuklar için yaşadıkları çevre ile tanıştıkları dönemdir. Fiziksel ve duygusal olarak uyum sağlamaya çalışılan bir dönemdir. Oyun oynayarak, taklit edilerek çevreden edinilen roller benimsenmeye çalışılır. Soyut ve somut kavramların...
 9. A

  Gebelikte Vitamin Gereksinimi

  Gebelikte Vitamin Gereksinimi Gebelik süresince kan üretimi ve hücre yenilenmesi için vitaminler gerekmektedir. Özellikle suda eriyen vitaminlerin arttırılması önerilirken, yağda eriyen vitaminlerde ise değişikliğin az olması önerilmektedir. A vitamini, hücrelerin ve fetüsün normal...
 10. A

  Gebelikte Mineral ve Gereksinimi

  İskeletin oluşumunu sağlayan, kemik ve dişlerin yapısında yer alan kalsiyum, fosfor ve magnezyum gebelik döneminde çok önemli bir gereksinimdir. Gebeliğin ilk döneminden itibaren yeterli kalsiyum alımı, annenin kalsiyum depolamasını sağlar. Gebelik sırasında anneden bebeğe kalsiyum aktarımı...
 11. A

  Gebelikte Protein ve Karbonhidrat Gereksinimi

  Gebelikte kan hacmi artar, rahim ve göğüsler büyür, fetüs ve plesanta için aminoasitlerden protein sentezlenir. Bu nedenle gebelikte protein gereksinmesi artar. Gebe bir kadın yetersiz protein tükettiğinde çabuk yorulur, çalışma gücü azalır, kendi ve bebeğinin sağlığı olumsuz yönde etkilendiği...
 12. A

  İDEAL AĞIRLIK VE ŞİŞMANLIĞIN TANIMI

  İdeal ağırlık ve şişmanlık toplumda moda olan veya popüler olan yaklaşımlar değildir. İnsanların fiziksel özelliklerine göre olmaları gereken ideal ağırlıkları matematiksel olarak hesaplanabilen ancak hiçbir zaman tam bir sayı olarak değerlendirilmeyen verilerdir. Bu veriler Beden Kitle İndeksi...
 13. A

  Gebelikte Enerji ve Besin Öğesi Gereksinimi Enerji İhtiyacı

  Fetüs ve plesantanın büyümesi ve annenin dokularının yapı kazanması gebelikte enerji ihtiyacı artar. Gebelik kadının yaşamında beslenmenin en önemli olduğu bir dönemdir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre gebe bir kadın ortalama 12.5 kg’lık bir ağırlık kazanmakta ve bunun içinde 80.000...
 14. A

  Gebelikte Yanlış Beslenmenin Zararları

  Bazı gebeler, fazla kilo almaktan korktukları için yemezler, bazıları ise bebeğin daha iyi besleneceğini düşüncesi ile daha fazla yerler. Gebelik döneminde yanlış beslenmenin başlıca nedenleri arasında gereksinmeye uygun besinlerin alınamaması, yanlış alışkanlıklar, inançlar, gelenekler ve...
 15. A

  Gebelikte Beslenmeye Bağlı Görülebilen Sağlık Sorunları

  Gebelikte yetersiz ve dengesiz beslenme; anne ve bebek sağlığını olumsuz etkilemekte ve beslenmeye bağlı bazı sağlık sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. Gebelikte Yetersiz ve Dengesiz Beslenme İle Görülebilecek Sorunlar Kansızlık (anemi) Kemik dokusu bozuklukları (osteomalasia) Gebelik...
 16. A

  GEBELİKTE BESLENME

  Gebeliğin Tanımı Gebelik, ovumun (yumurta) bir erkek üreme hücresi (sperm) tarafından döllenmesi ile oluşur. Döllenmiş olan ovum, uterus boşluğuna ilerler. Bu arada kendi içinde bölünerek hızla büyür. Döllenmiş yumurta 3-5 gün içinde uterusa gelir. Bölünerek çoğalmış ve büyümüş olan döllenmiş...
 17. A

  Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Erken Okuryazarlık” Kavramına İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Sınıf Uygulamaları

  Çocukların okul öncesi dönemde kazanmaları beklenen okuma yazmaya ilişkin önkoşul bilgi, beceri ve tutumlarının tümü alan yazında filizlenen okuryazarlık ya da son yıllarda sıkça kullanıldığı gibi erken okuryazarlık olarak adlandırılmaktadır .Ve ifade edici dil becerileri,sözcük...
 18. A

  Erken Okuryazarlık Becerilerinin Ev Ortamında Desteklenmesine İlişkin Çalışmaların İncelenmesi

  Çocuklara ev ortamında okuryazarlık becerilerini destekleyici yönde sunulan etkinliklerin niceliği ve niteliği, çocukların akademik ve bilişsel süreç becerilerini geliştirmeye katkı sağlayarak eğitimsel niteliği artırır. Ebeveynlerin hem aktif katılım hem de modelleme yolu ile okuryazarlık...
 19. A

  İlk Okuma Yazma Öğretiminde Kullanılan Yöntemler

  İlk Okuma Yazma Öğretiminde Kullanılan Yöntemler Bireşimsel(sentetik),çözümleme(analitik)ve karma(eklektik)yöntemler olarak 3 grupta incelenmektedir 1-Bireşimsel (sentetik) yöntemler Bu yöntemin temel mantığı bütünü oluşturan parçaları bir araya getirdiğimizde bütüne ulaşmamızdır. İlk Okuma...
 20. A

  Okul Öncesi Günlük Eğitim Akışı Planı Örneği

  EĞİTİM AKIŞI ■ Güne Başlama Zamanı Sınıfa gelen çocuklar öğretmen tarafından güler yüzle karşılanır ve sınıfa alınır. Sınıfa alınan çocuklara yapılacak gezi hakkında bilgi verilir. ■ Oyun zamanı Yemek saatine kadar serbest zaman etkinliği gerçekleştirilir. Çocuklar serbest bir şekilde...
Üst